Sönderkörda vägsträckor

Harvägen är sönderkörd av tunga fordon. Vägen får nu ej belastas av transporter. Endast boendes fordon tillåtna. Utredning pågår. 


Annedalsvägen mot 16 och 18 är också sönderkörd. Ingen tung trafik tillåten f n. Endast boendes fordon tillåten på sträckan. Utredning pågår.


Rävslingan, hela sträckningen, har blivit överbelastad på grund av tunga transporter. Fordon med totalvikt över 4ton är ej tillåtna. Utredning pågår. Tillstånd ansöker man om hos vägfogden.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tung leverans? Då krävs tillstånd

Rejält tunga fordon får inte köra in på våra vägar. Om fordonet väger mer än 4ton måste man ansöka om tillstånd. I annat fall får fordonet vänta ‘utanför’. Trafikskyltar är uppsatta. Gäller hela vägnätet.

Maximal totalvikt för fordon är 4ton. Ansökan om dispens krävs. Maila till vagforeningen.amv@gmail.com eller kontakta vägfogden för tillstånd.

Publicerat i Uncategorized

Årsmöte 2020

Årets föreningsstämma hålls på Rindöbadens dansbana sön 30aug kl 13:15. Medlemmarna hälsas välkomna. Pga pandemin placerar vi oss med avstånd. Endast en person per hushåll bör delta. Kaffeservering mm inställd av samma orsak.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Björnloka och lupiner!

Björnloka upptäckt vid bl a Annedalsvägen 9.

Rör ej!

Obs även vid andra,ställen i vårt område!
Hundägare, barnfamiljer m fl bör vara observanta när man passerar. Sanering planeras.
OBS Rör EJ!

De vackra lupinerna är förrädiska!
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Håll koll

Styrelsen ber och uppmanar medlemmarna att

– anmäla brister och/eller skador i vägnätet (bifoga foto!) Gäller även träd på allmänning och/eller nära diken som har svagt rotsystem/skador.

– om ni väntar in fordon tyngre än 4 ton – kontakta styrelsen om dispens, enklast via email.

Mailadress till styrelsen/vägfogden:

vagforeningen.amv@gmail.com

Det går också bra att skicka synpunkter i formuläret, se i menyn under kontakt nederst.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningsstämma söndagen 25aug

Se protokoll i menyn under Årsstämma.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Asfaltering 22 aug

Den 22aug 2019 genomförde Peab asfaltering av delar av vägnätet…utan att några större trafikproblem uppstod.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkomna till föreningsstämma sönd 25aug 2019 kl 13:15

Kallelse och agenda se i menyn under Årsstämma 2019.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma 19 aug 2018

Protokoll från årsstämman den 19 aug är publicerad under rubriken Årsstämma i menyn.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Väg- och trädsyn den 4/6

Styrelsen kommer att ha möte samt syna området den 4/6. Vi startar vägsynen kl 10 vid postlådestation nr 2 dvs korsningen Annedalsvägen/Harpaltsvägen. Alla är välkomna med träd- och vägfrågor då! Eller maila. Se under menyn: Kontakt

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar