Policy vägunderhåll

Policy

Över tiden ska vårt vägnät hålla en standard så att föreningen medlemmar uppfattar att trafiksäkerhet och körbarhet prioriteras. Föreningens marker och stigar ska underhållas kontinuerligt.

När vinterväglag råder ska framkomligheten och trafiksäkerheten vara på motsvarande nivå som övriga motsvarande vägar i Vaxholm.

Vägarna ska hållas fria för att säkerställa att fordon kommer fram samt att underhåll m.m. kan utföras.

Riktlinjer

Vägarnas underhåll

Hål i vägbanan som har större diameter än 20 cm och skador som inte återgår av sig själv ska åtgärdas före midsommar. Diken ska hållas fria från buskar och träd som ska röjas bort innan de blir en fara för vägtrafikanter alternativt för vägens välbefinnande.

Allmän trafiksäkerhet

Sikten ska vara god och följa de anvisningar som finns i föreningens förrättningsprotokoll. På vägbanans område får inga hinder förekomma så som bil, släp, sopkärl, containrar eller liknande som begränsar framkomligheten för fordon.

Hinder ska omedelbart avlägsnas av ägaren. Kan ägaren inte identifieras, kan styrelsen tillse att hindret bortforslas.

Uppställning under begränsad tid (mer än ett dygn) kan tillåtas i undantagsfall, efter överenskommelse med Vägfogden.

Besökare till fastigheter och området i övrigt får under kortare tid (mindre än 24h) parkera sitt fordon på ett sådant sätt att framkomligheten längs vägnätet inte hindras. Infarter till fastigheter får inte blockeras, utan fastighetsägarens tillstånd.

Vinterväghållning

Vägföreningens styrelse upphandlar inför varje vintersäsong en entreprenör som självständigt ska utföra snöröjning och sandning av föreningens vägnät.

Snöröjningen ska normalt följa de anvisningar som Vaxholms kommun har för villaområde. Sandning av hela vägnätet ska utföras när så är påkallat. Mindre hala fläckar längs vägnätet kan sandas av den enskilde med sand ur föreningens sandlådor.

Stigar och övrig mark.

Föreningens stigar ska vara framkomliga med barnvagn. Markområden ska vårdas i syfte att minimera risken att någon skadas av fallande träd samt att säkerställa funktionsdugliga diken och öppna planer.

– – –

OBS! I det fall någon medlem/annan gör en beställning hos vår entreprenör, så kommer kostnaden för utfört arbete att debiteras beställaren och inte föreningen. Kontakta i stället en styrelsemedlem!

– – –

Mer info

Vinterväghållning i Vaxholms kommun:  http://www.vaxholm.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/gatorochtrafik/driftochskotsel.htx

Kraven på villaägare i Vaxholms kommun:
http://www.vaxholm.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/gatorochtrafik/index.htx

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s