Protokoll från den extra föreningsstämman

Den 26 april 2014 hölls en extra föreningsstämma i Rindö hamn som gällde ett ev beslut om markupplåtelseavtal. Protokollet finns under fliken Årsstämma i menyn ovan.

Publicerat i Protokoll | Lämna en kommentar

Info om kommande förbättringsarbete

Styrelsen har försökt få en snabb lösning på problemet med groparna i vägbanorna, men pga olika omständigheter så har det dröjt.  Äntligen ser det ut som att det kommer att utföras diverse förbättringsinsatser i början av juli, troligen den 3/7.

Frågor? Kontakta Vägfogden eller någon i styrelsen, se flik kontakt ovan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2012-03 Potthålen igen…

Våra vägar är nu i ett bedrövligt skick. Detta pga  tung trafik och det faktum att det nu gått hela 9 år sedan vägbeläggningen genomfördes. Den rekommenderade tiden var 7-10 år beroende på nyttjandet.

Vi har vägar som är nästan opåverkade och andra i ett bedrövligt tillstånd. Styrelsen har under några år arbetat med frågan om hur och när ny beläggning skall läggas och styrelsen bedömer att det bör ske under 2012.

Det enda sättet att reparera potthålen är att lägga i så kallad kallasfalt, men detta är inte görligt när det är kallt. Tills vidare kan de värsta hålen repareras med grus och kallasfalt som slitlager såsom tidigare lagningar. Detta är ett rent handarbete som kan utföras av föreningen.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ang halka och skadestånd

1mar2011

Se kommentar nedan.

Publicerat i Frågor | Lämna en kommentar

VAD TYCKER MEDLEMMARNA?

Styrelsen inbjuder medlemmarna til diskussion om vårt vägnät inom Annedal-Mjöldammen.

Vi börjar med att be om era åsikter vad gäller vägunderhållet denna vinter. Läs vägfogdens inspel nedan.

Klicka sedan på ”Lämna en kommentar” nederst. Välkomna!

Så här skriver vår vägfogde Michael Moberg:

En vägfogdes dilemma

Vägföreningen har satt gränsen vid 8 cm nysnö för plogning. Innan dess har flera bilar plattat till snön och efter hand så växer snölagret på vägnätet. Vägen är i grunden ojämn och är belagd med oljegrus så om man sätter ner skopan för hårt så är risken att man skrapar bort beläggningen. Säger åt plogbilen att vara försiktig.

Snön är lös så om man sandar så sjunker den igenom. Då blir föreningens medlemmar glada för att man sandat, men vad gör sanden för nytta nere under snön? Ingen.

Efter en tid blir det plusgrader på dagarna. Snömos efter någon dag, slirigt och svårt att köra. Till kvällen så fryser det till is på vissa sträckor. Halt som f—n. Åker ut dagen efter för att sanda, då är det + igen och sanden sjunker igenom till ingen nytta och så håller det på.

Tar ett snack med plogbilen för att få bort snömoset, men då vägen är ojämn blir det flera cm kvar i hjulspåren. Snömos igen, halt igen.

Tänk om alla som rörde sig på vägarna kunde anpassa sig till rådande förhållanden och ta det lugnt. Gå i snövallen när det är halt eller köra bilen mitt i vägen så att färden inte slutar i diket. Tänk om alla kunde ta sitt ansvar och inte överlåta det till ”någon annan”.

Men vi lever ju nu i ett samhälle där någon skall göra jobbet och ingen vill ta ansvaret. Någon annan skall bestämma och alla har rättigheter. Hur skall jag komma fram? Vem skall jag ringa? Varför gör ingen något? Varför betalar jag så mycket för väghållningen när inget händer?

Ja, det är detta det räcker till. Vill vi ha bättre vägar med plana ytor, bättre snöröjning på vintern så måste vi upphandla en snöröjare som kör oftare och sandar mer. Detta innebär en större personalstyrka hos åkaren och en dyrare kostnad för oss medlemmar. Hur vi vill ha det kan vi alla reglera vid årsmötet genom att rösta fram en högre avgift och föreslå via motioner hur det skall förbättras.

Eller är det så att vi kan ta det besvär det innebär att ta sitt eget ansvar och planera sin färd anpassat till egen förmåga och rådande förhållande. Du avgör.


 

Publicerat i Frågor | Märkt | Lämna en kommentar