Väg- och trädsyn den 4/6

Styrelsen kommer att ha möte samt syna området den 4/6. Vi startar vägsynen kl 10 vid postlådestation nr 2 dvs korsningen Annedalsvägen/Harpaltsvägen. Alla är välkomna med träd- och vägfrågor då! Eller maila. Se under menyn: Kontakt

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Träd- och vägsyn 20/11

Styrelsen kommer att syna området  söndagen 20/11 kl 13. Alla medlemmar är välkomna att ta upp div träd- och vägfrågor vid detta tillfälle. Styrelsen startar sin promenad utifrån postlådestation 1 intill Rävslingan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

25 år i styrelsen

Fantastiskt! Stort tack duktiga Sonja Johansson för alla år i styrelsen. Du har haft totalkoll på ekonomin! Och du har varit min trygghet sa ordförande Tomas Andrén och överlämnade blommor och en gåva från föreningen. 20160828_182028

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsår 2015-2016

Söndag den 28 augusti 2016 kl 13:15. Läs mera under fliken Årsstämma ovan.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dikesröjning

Föreningen har försökt handla upp en extern leverantör för dikesröjning. Ingen leverantör visade sig  vara intresserad.  Se protokollet från senaste årsstämman.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inga tunga fordon…

Glöm inte: Maximal totalvikt för fordon är 4 ton. Ansökan om dispens krävs. Maila till vagforeningen.amv@gmail.com eller kontakta vägfogden för ev tillstånd.

Publicerat i Tillstånd | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsår 2013-2014

Söndag den 31 augusti 2014 kl 13:15. Läs mera under fliken Årsstämma ovan.

 

Publicerat i Kallelse | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till föreningsstämma

Protokoll från den extra föreningsstämman

Den 26 april 2014 hölls en extra föreningsstämma i Rindö hamn som gällde ett ev beslut om markupplåtelseavtal. Protokollet finns under fliken Årsstämma i menyn ovan.

Publicerat i Protokoll | Lämna en kommentar

Info om kommande förbättringsarbete

Styrelsen har försökt få en snabb lösning på problemet med groparna i vägbanorna, men pga olika omständigheter så har det dröjt.  Äntligen ser det ut som att det kommer att utföras diverse förbättringsinsatser i början av juli, troligen den 3/7.

Frågor? Kontakta Vägfogden eller någon i styrelsen, se flik kontakt ovan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2012-03 Potthålen igen…

Våra vägar är nu i ett bedrövligt skick. Detta pga  tung trafik och det faktum att det nu gått hela 9 år sedan vägbeläggningen genomfördes. Den rekommenderade tiden var 7-10 år beroende på nyttjandet.

Vi har vägar som är nästan opåverkade och andra i ett bedrövligt tillstånd. Styrelsen har under några år arbetat med frågan om hur och när ny beläggning skall läggas och styrelsen bedömer att det bör ske under 2012.

Det enda sättet att reparera potthålen är att lägga i så kallad kallasfalt, men detta är inte görligt när det är kallt. Tills vidare kan de värsta hålen repareras med grus och kallasfalt som slitlager såsom tidigare lagningar. Detta är ett rent handarbete som kan utföras av föreningen.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar