2012-03 Potthålen igen…

Våra vägar är nu i ett bedrövligt skick. Detta pga  tung trafik och det faktum att det nu gått hela 9 år sedan vägbeläggningen genomfördes. Den rekommenderade tiden var 7-10 år beroende på nyttjandet.

Vi har vägar som är nästan opåverkade och andra i ett bedrövligt tillstånd. Styrelsen har under några år arbetat med frågan om hur och när ny beläggning skall läggas och styrelsen bedömer att det bör ske under 2012.

Det enda sättet att reparera potthålen är att lägga i så kallad kallasfalt, men detta är inte görligt när det är kallt. Tills vidare kan de värsta hålen repareras med grus och kallasfalt som slitlager såsom tidigare lagningar. Detta är ett rent handarbete som kan utföras av föreningen.

 

Annons
Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.